DOSTAWA NAWOZÓW

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla potrzeb przedsiębiorstwa
Stawy Milickie Spółka Akcyjna obejmująca:
1) CZĘŚĆ I: mocznik minimum 45% N w ilości 102,00 tony (słownie: sto dwie tony) pakowany w 50 kg workach lub 500/1000 kg big-bagach,
2) CZĘŚĆ II: superfosfat wzbogacony minimum 38% P2O5 w ilości 90,00 ton (słownie: dziewięćdziesiąt ton) pakowany w 50 kg workach lub 500/1000 kg big-bagach,
3) CZĘŚĆ III: sól potasową minimum 60% K2O w ilości 140,00 ton (słownie: sto czterdzieści ton), pakowany w 50 kg workach lub 500/1000 kg big-bagach
4) CZĘŚĆ IV: wapno tlenkowe pyliste minimum 80% CaO w ilości 560 ton (słownie: pięćset sześćdziesiąt ton) pakowane w 500/1000 kg big-bagach.
2. Wykonawca jest zobowiązany do każdej dostawy dołączać świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) dostarczanych nawozów. Orzeczenie musi zawierać podstawowe dane charakteryzujące nawóz oraz musi być zaopatrzone w datę wykonania badań.
3. Nawozy powinny posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków wykonania przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Ruda Sułowska 20
Milicz 56-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Stawy Milickie S.A.
Ruda Sułowska 20
Milicz 56-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się