Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Iwoniczu w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest ,, Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Iwoniczu w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.3. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.05.2015 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się