Dostawa druków offsetowych materiałów promocyjnych w okresie luty- kwiecień 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków offsetowych materiałów promocyjnych w okresie luty – kwiecień 2020.
2. Druk offsetowy dotyczy następujących materiałów promocyjnych:
1) I GRUPA KRAKOWSKA (Ulotka DLx3, nakład 6 000 egz.),
2) Papież z Krakowa (Plakat, format B1, 2 nakład 750 egz.),
3) Papież z Krakowa (Ulotka DLx3, nakład 15 000 egz.),
4) Muzeum Szymanowskiego w willi Atma (Ulotka DLx3, nakład 10 000 egz.),
5) Czartoryscy (Ulotka DLx3,wersja polska, nakład 50 000 egz.),
6) Czartoryscy (Ulotka DLx3,wersja angielska, nakład 50 000 egz.),
7) Czartoryscy (Ulotka DLx3,wersja francuska, nakład 10 000 egz.),
8) Czartoryscy (Ulotka DLx3,wersja niemiecka, nakład 10 000 egz.),
9) Czartoryscy (Ulotka DLx3,wersja włoska, nakład 10 000 egz.),
10) Czartoryscy (Ulotka DLx3,wersja hiszpańska, nakład 10 000 egz.),
11) Czartoryscy (Ulotka DLx3,wersja rosyjska, nakład 10 000 egz.),
12) Czartoryscy (Ulotka DLx3,wersja japońska, nakład 10 000 egz.),
13) MNK–Oddziały i galerie (Mapa -Ulotka oddziałowa, wersja: pol.-ang., nakład 10 000 egz.),
14) Dom Jana Matejki (Ulotka DLx3, nakład 10 000 egz.),
15) Pałac Biskupa Erazma Ciołka (Ulotka DLx3, nakład 10 000 egz.),
16) Dom Józefa Mehoffera (Ulotka DLx3, nakład 10 000 egz.),
17) Muzeum Czapskich (Ulotka DLx3, nakład 10 000 egz.),
18) Europeum (Ulotka DLx3, nakład 10 000 egz.),
19) Sukiennice (Ulotka DLx3, nakład 20 000 egz.),
20) Wizerunki (Ulotka DLx1, nakład 5 000 egz.),
21) Samborski (Ulotka DLx1, nakład 7 000 egz.),
22) Samborski (Plakat, format B1, nakład 300 egz.),
23) Matejko (Ulotka DLx1, wersja angielska, nakład 1 000 egz.),
24) Matejko (Ulotka DLx1, wersja polska, nakład 5 000 egz.),
25) Czechowicz (Ulotka DLx3, nakład 15 000 egz.),
26) Czechowicz (Plakat, format B1, nakład 1 000 egz.).
UWAGA: Przedstawione nakłady poszczególnych pozycji są maksymalnymi szacunkowymi ilościami, które maja służyć ustaleniu maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego
z realizacji niniejszego zamówienia, jednakże w okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości w/w zamówienia w zakresie 30% wartości tego zamówienia.
3. Szczegółowe informacje i wytyczne odnośnie druku powyższych pozycji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ oraz zapisy rozdziału III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.02.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Al. 3-go Maja 1
Kraków 30-062
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3-go Maja 1
Kraków 30-062
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się