Przeprowadzenie szkoleń w ramach Funduszu Pracy (część 1) oraz projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” (część 2, 3, 4), „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)” (część 5, 6, 7 i 8) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie instytucji szkolącej, której zadaniem będzie przeprowadzenie szkoleń w ramach Funduszu Pracy (część 1) oraz projektów „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (IV)” (część 2, 3, 4), „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie (IV)” (część 5, 6, 7 i 8) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie podzielone zostało na osiem odrębnych części: Część 1 – przeszkolenie 100 osób bezrobotnych na kursie pn. ABC Przedsiębiorczości; Część 2 – przeszkolenie 4 osób bezrobotnych na kursie pn. Prawo jazdy kat. C; Część 3 – przeszkolenie 4 osób bezrobotnych na kursie pn. Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C, C1, C+E i C1+E; Część 4 – przeszkolenie 5 osób bezrobotnych na kursie pn. Operator robót ziemnych: obsługa koparko - ładowarek wszystkie klasy III, ładowarek jednonaczyniowych klasy III do 20 ton oraz koparek jednonaczyniowych klasy III do 25 ton; Część 5 – przeszkolenie 10 osób bezrobotnych na kursie pn. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych; Część 6 – przeszkolenie 4 osób bezrobotnych na kursie pn. Prawo jazdy kat. D; Część 7 – przeszkolenie 4 osób bezrobotnych na kursie pn. Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. D, D1, D+E i D1+E; Część 8 – przeszkolenie 6 osób bezrobotnych na kursie pn. Spawanie metodą MAG 135-1 wykonywanie spoin pachwinowych, Spawanie metodą TIG 141-1 wykonywanie spoin pachwinowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Plac Wolności 6
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie
Plac Wolności 6
Cieszyn 43-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się