Udział w postępowaniu pn.dostawa żywic AMBERJET1500 i AMBERSEP 900 lub równoważnych

» Opis zapytania

Departament Zakupów planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę żywic AMBERJET 1500 i AMBERSEP 900. Dopuszczalne zamienniki producentów Purolite, DUPONT. Zakres przedmiotu zamówienia zamieszczono w zakładce "Dokumenty".

Wykonawców mogących zrealizować przedmiot zamówienia i zainteresowanych udziałem w postępowaniu prosimy o stosowne potwierdzenie poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak".
Prosimy również o podanie szacunkowych cen jednostkowych na wymienione żywice - uzupełniając Załącznik nr 2 - Zakres przedmiotu zamówienia.
Następnie proszę przesłać informację w systemie korzystając z opcji "zapisz" i "złóż ofertę" dołączając skan wypełnionego formularza z zakresem zamówienia.

Jednocześnie oferentów niezarejestrowanych na Platformie Zakupowej w Grupie TAURON prosimy o przesłanie następujących informacji:

1. Nazwa i adres firmy
2. Nr NIP
3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wszczętym postępowaniu
4. Dane kontaktowe

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 12.02.2020 r. do godziny 12:00.

Wymagane dane są niezbędne do wprowadzenia Państwa do Bazy Wykonawców, a następnie przesłania informacji o wszczęciu postępowania.

W zakładce "dokumenty" znajdują się załączniki:
- Podręcznik Oferenta
- Zakres przedmiotu zamówienia

Niniejsze zapytanie o informację nie stanowi zaproszenia do składania ofert cenowych. Podana w zgłoszeniu cena szacunkowa zostanie wykorzystana wyłącznie jako informacja do celów budżetowych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się