Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu Czas na profesjonalistów – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomocy dydaktycznych, na potrzeby projektu Czas na profesjonalistów – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim dla:
Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56 27-500 Opatów
Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie ul. Stefanii Sempołowskiej 99 27-500 Opatów
Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ożarowie Os. Wzgórze 56 27-530 Ożarów

Na przedmiot zamówienia składają się m.in. wyposażenie stanowiące pomoce dydaktyczne jak wyposażenie informatyczne, mechaniczne, gastronomiczne, biurowe, mechatroniczne.

ZADANIE 1 Wyposażenie informatyczne
ZADANIE 2 Wyposażenie mechaniczne
ZADANIE 3 Wyposażenie gastronomiczne
ZADANIE 4 Wyposażenie biurowe
ZADANIE 5 Wyposażenie informatyczne zawodowe

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Ul. Henryka Sienkiewicza 17
Opatów 27-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Powiat Opatowski w Opatowie
Ul. Henryka Sienkiewicza 17
Opatów 27-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się