Usługa mineralizacji pasów ppoż. na terenach administrowanych przez 43 WOG w Świętoszowie

» Opis zapytania

Postępowanie z podziałem na cztery części. Zgodnie z zapisami w SIWZ : Przedmiotem zamówienia jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych polegająca na przewróceniu ziemi na głębokości nie mniej niż 30 cm na istniejących pasach zgodnie z wykazem pasów ppoż. usunięciu z pasów materiałów łatwopalnych (gałęzie, martwe drzewa, krzewy), wycięciu zakrzaczeń, w razie potrzeby (wg danych w zestawieniu pasów) usunięcie korzeni, wycięcie samosiewek, wykonanie oprysków środkiem chwastobójczym.
3.2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 – 2c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – odpowiednio do części, stanowiące jego integralną część. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany także w oparciu o formularz cenowy (załączniki nr 3 – 3c) do SIWZ - oddzielny dla każdej części zamówienia.
3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach
i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 6 – 6c do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.02.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
  • Ochrona

» Dane nabywcy

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się