Dostawa preparatów chemicznych

» Opis zapytania

Nazwa: Dostawa preparatów chemicznych
Opis: zgodnie z dołączonym zalacznikiem Formularz OFERTA
Ilość: 1 [inna]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Zapraszamy do złożenia ofert Przedmiotem
zamówienia jest dostawa: Preparatów chemicznych

( do taboru
EZT) w załączeniu Formularz oferta i wykaz preparatów.

1.
Dostawa na koszt Wykonawcy ,w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zamówienia

2.
Miejsce dostawy: ul. Przemysłowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka

3. Forma
płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.

4.
Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, i
są fabrycznie nowe.

5.
Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy
asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta
lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z
deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.

6.
Zamawiający zastrzega sobie:

a/ możliwość
zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia
postępowania;

b/ możliwość
swobodnego wyboru oferty.

7. Zamawiający wymaga złożenia Oferty na
wszystkie produkty zgodnie z załączonym Formularzu
OFERTA

8. Składając ofertę na Platformie Open Nexus proszę wpisać wartość całej oferty(za wszystkie produkty –przeniesioną
z formularza oferta).oraz dołączyc uzupełniony Formularz ofertowy.








W przypadku
pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez
przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"


- związanych z obsługą platformy, proszę o
kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od
poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.


tel. 22 101 02 02
e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl







Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: - merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel……….......... - związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.tel. 22 101 02 02e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2020 | 14:00


» Lokalizacja



» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się