Czyszczenie i wymiana budek lęgowych na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (29.02.2020r.)
Warunki płatności (przelew 14 dni od daty wpływu )
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:Normal
021


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}


ZAPYTANIE
OFERTOWEI.
Zamawiający

Gmina Pruszcz Gdański

ul. Wojska Polskiego 30

83-000 Pruszcz GdańskiII.
Przedmiot
zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na
czyszczeniu budek lęgowych typu A i B na terenie Gminy Pruszcz Gdański. Wykonawca
prac będzie zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji budek a po przystąpieniu
do prac wykonania na bieżąco dokumentacji fotograficznej z przebiegu prac.

Czyszczenie budek należy wykonywać przy użyciu
gumowych rękawiczek oraz maseczki na twarz. Stare gniazdo należy usunąć z budki
i szczotką wygarnąć jego pozostałości.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń budek Wykonawca
dokona ich wymiany po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wysokość zawieszenia budek lęgowych jest różnorodna i
wynosi maksymalnie ok. 7m.Szacowana ilość budek:

- Park Arciszewo – czyszczenie 14 budek, wymiana 8
budek uszkodzonych;

- Park Rekcin – czyszczenie 21 budek, wymiana 1 budki
uszkodzonej;

- Park Rotmanka – czyszczenie 9 budek lęgowych,
wymiana 3 budek uszkodzonych, powieszenie 10 nowych budek;

- Park Wojanowo – czyszczenie budek - 70 szt.;

- Park Bogatka – powieszenie 5 nowych budek lęgowych
typ A i B;

- Straszyn dz. nr 91/11 – powieszenie 5 nowych budek
lęgowych typ A i B ;III.
Termin
realizacji zamówienia: do 29 lutego 2020r.IV.
Miejsce
realizacji: Arciszewo, Rotmanka, Rekcin, Wojanowo, Straszyn dz. nr 91/11, BogatkaV.
Kryteria
wyboru oferty: cena brutto 100 %VI.
Sposób
przygotowania oferty:1.
Ofertę należy przygotować w ten sposób, żeby
zawierała koszt brutto usług.

2.
Do oceny Zamawiający weźmie pod uwagę łączną wartość
brutto przedmiotu zamówienia.

3.
Ofertę należy złożyć przez Platformę Zakupowa
Open Nexus.VII.
Badanie
ofert

1.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy
o udzielnie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.

3.
Oferta zostanie odrzucona jeśli

- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym
określonym w niemniejszym, zapytaniu ofertowym,

- Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień
lub udzieli niewystraczających wyjaśnień.VIII.
Termin
złożenia oferty: 05.02.2020r. do godz. 9.00IX.
Informacje
dodatkowe

1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia
negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę
przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.

2.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3.
W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej wybrany
Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie
przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

4.
Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę
najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.

5.
Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru.

6.
Termin płatności faktury: 14 dni od daty wpływu.

7.
Rozliczenie faktury będzie się odbywało na
podstawie sporządzonej inwentaryzacji i rzeczywistych ilości budek lęgowych.X.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzenia
bez podania przyczyny.XI.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują
Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.).XII.
Osoby upoważnione do udzielenie informacji
ze strony Zamawiającego:

Anita Sąpór, teL. 58 692 94 61.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.02.2020 | 12:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Urząd Gminy Pruszcz Gdański


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się