Usługi szkoleniowe w zakresie perfuzji do realizacji projektu edukacyjnego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie perfuzji (wykłady i ćwiczenia) oraz przygotowanie wykładów z zakresu tematyki kursu w formie prezentacji ppt. lub pdf., które będą następnie przekazywane uczestnikom kursów organizowanych w ramach projektu „EDU-HEART SILESIAN POWER - Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków EFS, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, a także wybór kierowników (będących jednocześnie szkolącymi) poszczególnych zadań przygotowujących i koordynujących przebieg ww. zadań. Realizacja usług szkoleniowych (wykłady i ćwiczenia) dla lekarzy szkolących się w obszarze rozpoznawania i leczenia najcięższej, zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem technik wspomagania pozaustrojowego – żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (VV i VA ECMO), w tym kwalifikacji do włączenia i dyskwalifikacji od terapii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Pakietach od 1 do 2 stanowiących załączniki do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Śląskie Centrum Chorób Serca
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
Zabrze 41-800
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się