Dostawa pomocy dydaktycznych do przedszkoli będących beneficjentem projektu 9.1.3 DWUJĘZYCZNA OPOLSZCZYZNA – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską, współfinansowanego ze środków RPO WO 2014–2020.

» Opis zapytania

1. Szczegółowy opis pomocy dydaktycznych w tym mebli, pacynek i zestawów instrumentów zawarty został w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca na dostarczone zestawy udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji.
3. Wykonawca dostarczy pomoce dydaktyczne stanowiące przedmiot zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego przedszkoli na terenie województwa opolskiego oraz do siedziby Zamawiającego przy ul. Głogowskiej. tj.
1) Publiczne Przedszkole w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi, ul. Dąbrowy 4, Bierawa 47-240.
2) Gminne Przedszkole w Cisku, ul. Harcerska 9, Cisek 47-253.
3) Publiczne Przedszkole nr 1 w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 16, Kolonowskie 47-110.
4) Przedszkole Publiczne we Wroninie, ul. Kościelna 1, Polska Cerekiew 47-260.
5) Publiczne Przedszkole w Ujeździe, ul. Strzelecka 8, Ujazd 47-143.
6) Publiczne Przedszkole w Jemielnicy, ul. Wiejska 76, Jemielnica 47-133
4. Do wyżej wymienionych przedszkoli Wykonawca dostarczy komplet składający się z:
- 1 szt. Teatrzyk
- 1 szt. Regał
- 1 szt. Pacynki (zestaw 14 szt)
- 1 szt. Zestaw instrumentów muzycznych wraz z szafką
5. Pozostałe zamawiane produkty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2020 | 14:30


» Lokalizacja

Głogowska 27
Opole 45-315
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565 reprezentowane przez Lesława Tomczaka - Dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Głogowska 27
Opole 45-315
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się