Usługa wycinki oraz przycinki drzew, usunięcia samosiewów z terenów wojskowych w Toruniu, Inowrocławiu, Słońsku.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki oraz przycinki drzew, usunięcia samosiewów z terenów wojskowych w Toruniu, Inowrocławiu, Słońsku.
2. Zakres powyższej usługi obejmuje:
2.1. wycinkę łącznie 78 szt. drzew w Toruniu (tab. 1);
2.2. przycinkę korekcyjną 175 drzew (124 szt. w Toruniu, 51 szt. w Inowrocławiu) (tab.2);
2.3. usunięcie 10 000 m2 samosiewów (tab. 2);
2.4. uporządkowanie terenu po wycince;
2.5. usunięcie pozostałości pnia (frezowanie na głębokości 20 cm pod powierzchnią terenu), krzewów i samosiewów równo z ziemią;
2.6. zagospodarowanie drewna po wycince we własnym zakresie - dla kalkulacji ceny ofert
od całkowitego kosztu usługi należy odjąć szacowany przychód uzyskany
z zagospodarowanego drzewa na podstawie dostarczonego szacunku brakarskiego zatwierdzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę, specjalistę (brakarza).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Okólna 37
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Okólna 37
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się