Przeprowadzenie kursów doskonalących, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, uczestników projektu pt. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów doskonalących, w tym kursów certyfikowanych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych, będących uczestnikami projektu pn. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości”. Kursy realizowane będą w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na III części:
1) część I zamówienia pn. „Kurs prawa jazdy kategorii B”,
2) część II zamówienia pn. „Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli gazowych”,
3) część III zamówienia pn. „Kurs na uprawnienia elektryczne: Eksploatacja urządzeń oraz instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV ”.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część, lub na wszystkie części przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie niezbędne kompetencje lub uprawnienia do przeprowadzenia kursu /szkolenia w danej części jeżeli są wymagane przepisami prawa (np. wpisy do odpowiednich rejestrów).
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w dziale II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Pszowska 92
Wodzisław Śląski 44-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92
Wodzisław Śląski 44-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się