Całoroczne utrzymanie drzewostanu w parkach, na skwerach i zieleńcach na terenie Miasta Świętochłowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi całorocznego utrzymania drzewostanu rosnącego w parkach, zieleńcach i na skwerach oraz innych terenach Miasta Świętochłowice.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Wykonywanie miesięcznych przeglądów drzewostanu rosnącego w parkach, zieleńcach oraz skwerach
2. Jednokrotny roczny przegląd drzewostanu na innych terenach Miasta Świętochłowice
3. Utrzymanie drzewostanu.

Szczegółowy zakres usług, będących przedmiotem zamówienia, zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.
Opis przedmiotu zamówienia wraz z pozostałymi załącznikami są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.
Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

II. Klauzule społeczne
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym, czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
1) wycinka, cięcia pielęgnacyjne, sanitarne oraz techniczne drzew oraz usuwanie krzewów,
2) prace na wysokości,
3) prace wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii i instalacji elektroenergetycznych,
4) prace związane z obsługą pojazdów i sprzętu używanego na potrzeby realizacji usługi.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Katowicka 54
Świętochłowice 41-600
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
Świętochłowice 41-600
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się