18/ZP/2020 - Dostawa podręczników do geografiii i przyrody (szkoła podstawowa i średnia) dla Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego