Dostawa tlenu medycznego, CO2 i entonoxu do Szpitala Powiatowego w Krotoszynie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa :
a) tlenu ciekłego,
b) tlenu sprężonego,
c) dwutlenku węgla medycznego,
d) entonoxu.
2) Dzierżawa :
a. zbiornika do tlenu ciekłego o poj nie mniej niż 3000 l. sztuk 1,
b. butli tlenowych o poj. 40 l. w ilości 100 sztuk
c. butli tlenowych o poj. 10 l. w ilości 20 sztuk,
d. butli tlenowych o poj. 2 l LIV w ilości 30 szt.
e. butli do CO2 medycznego o poj. 10 l w ilości 3 sztuk
f. butli do entonoxu 2,8 kg (poj. wodna 10 l) w ilości 2 sztuk,
g. zaworu dozującego entonox w ilości 1 sztuka,
h. stojaka na butle do entonoxu w ilości 1 sztuka,
i. wózka na butle do entonoxu w ilości 1 sztuka,

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do :
a. Dostawy tlenu medycznego ciekłego, zgazowanego , CO2 medycznego oraz entonoxu własnym transportem we własnych butlach , do magazynu szpitala powiatowego w Krotoszynie przy ul. Bolewskiego 4-8 oraz przy ul.Mickiewicza 21 w ilościach wymienionych w załączniku nr 4 – formularz cenowy.
b. Wstawienia butli do magazynu zamawiającego w ilościach wymienionych w załączniku nr 4 – formularz cenowy oraz ich wydzierżawienie na czas trwania umowy.
c. Dostawy tlenu ciekłego własnym środkiem do własnego zbiornika na ciekły tlen w szpitalu powiatowym w Krotoszynie ul. Mickiewicza 21.
d. Postawienia na istniejącym fundamencie i konserwacji na swój koszt zbiornika na ciekły tlen sztuk 1 o poj. min. 3000 l w szpitalu przy ul. Mickiewicza 21 i jego wydzierżawienia na czas trwania umowy.
e. Przedstawienia dokumentów potwierdzających , że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego tj. dokumenty dla każdego oferowanego wyrobu wymagane zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019., poz. 175) odpowiednio do klasy wyrobów.
f. Przedstawienia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego – dla każdego z wymienionych w rozdz. III. ust. 1, pkt. 1) SIWZ produktów .


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Młyńska 2
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Młyńska 2
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się