Dostawa materiałów budowalnych, hydraulicznych i wyrobów stalowych

» Opis zapytania

Dostawa materiałów budowlanych, hydraulicznych i wyrobów stalowych.
- asortyment i ilości wg załączonej specyfikacji dostaw. Dostawy wg potrzeb Zamawiającego, ilości będą zgłaszane - przesłane na zamówieniu. Realizacja dostaw w terminie 21 dni od daty otrzymania zamówienia do 31.12.2020 r. Podane przez Zamawiającego ilości w specyfikacji są ilościami szacunkowymi służącymi do wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości wymienionego asortymentu w ramach wartości umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości asortymentu określonego w specyfikacji dostaw do umowy, jednakże nie więcej niż do 10 % wartości umowy. W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych towarów, Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.
- dostawy opcjonalne do dnia 31.12.2020 r.
- Miejsce dostaw - Sekcja Eksploatacji 13-200 Działdowo ul. Grunwaldzka 49; Sekcja Eksploatacji Olsztyn, magazyn 10-426 Olsztyn ul. Magazynowa 1; magazyn 82-300 Elbląg Plac Dworcowy 1 A; Sekcja Eksploatacji 19-300 Ełk ul. Suwalska 2A
- dostawy na koszt wykonawcy,
- dostawy zgodnie ze specyfikacją dołączoną do formularza oferty, którą należy wycenić i dołączyć do oferty.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: Wiele
Termin wszczęcia: 2020-01-23

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Urządzenia chłodzące i grzewcze
  • Materiały budowlane
  • Narzędzia
  • Metale
  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Dział gospodarki materiałowej i zamówień
03-734


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się