Wykonawstwo usług z zakresu gospodarki leśnej planowanych do wykonania w 2020 roku na terenie Nadleśnictwa Lutówko leśnictwo Doręgowice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz pozostałe prace związane z gospodarką leśną, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Lutówko leśnictwo Doręgowice w roku 2020.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz pozostałych prac związanych z gospodarką leśną, wynikające z załącznika nr 1B do SIWZ.
Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku 1B do SIWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 1B mają charakter szacunkowy.
Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) oraz opis procedur dokonywania odbiorów wykonanych prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1C do SIWZ.
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku
nr 1C do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.02.2020 | 11:45


» Lokalizacja

Lutówko 18
Lutówko 89-407
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Lutówko
Lutówko 18
Lutówko 89-407
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się