Dostawy teczek

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy teczek, szczegółowo opisanych w załącznikach:
a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy);
b) nr 4a do SIWZ Pliki graficzne;
c) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne.

3.2. Podział zamówienia:
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
3.2.1. Wymagania dodatkowe:
Terminy dostaw:
- do 14 dni roboczych;
Zamawiający dokonuje zamówień na podstawie pisemnych zamówień cząstkowych, przekazywanych wykonawcy za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
W przypadku niedostarczenia brakującej ilości towaru lub odmowy wymiany na wolny od wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówienia u innego dostawcy i żądania od Wykonawcy, zapłaty różnicy ceny.
W przypadku odrzucenia reklamacji zamawiający może wezwać inspekcję handlową w celu rozstrzygnięcia sporu. W przypadku uzasadnionej reklamacji potwierdzonej protokolarnie przez inspekcję handlową, koszty badania pokrywa Wykonawca, w innym przypadku Zamawiający.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
ul. Bytomska 62
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się