Obsadzenie materiałem roślinnym donic dostarczonych przez Zamawiającego oraz bieżąca pielęgnacja posadzonych kwiatów w kaskadach kwiatowych i w donicach zlokalizowanych na słupach oświetleniowych wzdłuż głównych ulic Wałbrzycha

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest obsadzenie materiałem roślinnym donic dostarczonych przez Zamawiającego oraz bieżąca pielęgnacja posadzonych kwiatów w kaskadach kwiatowych i w donicach zlokalizowanych na słupach oświetleniowych wzdłuż głównych ulic Wałbrzycha.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania.

Zadanie I
Obsadzenie materiałem roślinnym (pelargonia bluszczolistna w kolorze czerwonym
i białym) dostarczonych przez Zamawiającego 627 donic okrągłych oraz 11 dużych
i 2 małych kaskad, oraz bieżąca pielęgnacja roślin w okresie 14.05.2020 r. - 14.10.2020 r.
Materiał nasadzeniowy (sadzonki roślin) oraz pozostałe materiały typu: ziemia, nawóz, hydrożel zapewnia Wykonawca.
Zadanie II
Obsadzenie materiałem roślinnym (pelargonia bluszczolistna w kolorze czerwonym, pelargonia stojąca w kolorze czerwonym, wilec ziemniaczany odmiana zielono-listna, wilec ziemniaczany odmiana purpurowo-listna) 130 donic prostokątnych dostarczonych przez Zamawiającego.
Materiał nasadzeniowy (sadzonki roślin) oraz pozostałe materiały typu: ziemia, nawóz, hydrożel zapewnia Wykonawca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają wzory umów, stanowiące załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Matejki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
ul. Matejki 1
Wałbrzych 58-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się