„Organizacja i przeprowadzenie kursu dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie w ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu - „barista” dla 60 uczniów z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie, ul. Niepodległości 17, 59-420 Bolków.
Kurs, będący przedmiotem zamówienia, prowadzony będzie w języku polskim.
Zakres zadania obejmuje organizację i przeprowadzenie kursu „barista” dla 60 uczniów
(4 grupy po 15 uczniów) z Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie. Kurs zostanie zakończony wydaniem zaświadczeń ukończenia kursu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1632).
Celem kursu jest zdobycie przez uczniów pełnoletnich teoretycznych i praktycznych umiejętności baristycznych. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie będzie zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1632).


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Wrocławska 30a
Jawor 59-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze
Wrocławska 30a
Jawor 59-400
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się