ZAKUP I DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI oraz ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ w BYDGOSKIM ZESPOLE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH w BYDGOSZCZY

» Opis zapytania

Nazwa: Zakup i dostawa chemii gospodarczej, środków do utrzymania czystości oraz środków higieny osobistej w BZPOW w Bydgoszczy
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy.)
Termin realizacji ()
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. )
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu na ZAKUP
I DOSTAWĘ CHEMII GOSPODARCZEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI oraz ŚRODKÓW
HIGIENY OSOBISTEJ w BYDGOSKIM ZESPOLE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH w
BYDGOSZCZY
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Urząd Miasta Bydgoszcz


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się