Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pn. „Twórcze przedszkole.”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Twórcze przedszkole”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego RPO WP 2014-2020). Zamówienie podzielone jest na zadania:
Zadanie 1: Dostawa wraz z montażem elementów zestawu interaktywnego.
Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego.
Zadanie 3: Dostawa sprzętu nagłaśniającego.
Zadanie 4: Dostawa robotów i akcesoriów do nauki programowania.
Zadanie 5: Dostawa pomocy dydaktycznych do kształtowania kompetencji kluczowych.
Zadanie 6 : Dostawa zestawów konstrukcyjnych klocków edukacyjnych.
Zadanie 7: Dostawa pomocy do prowadzenia zajęć plastycznych.
Zadanie 8: Dostawa pomocy do prowadzenia zajęć teatralnych.
Zadanie 9: Dostawa sprzętu AGD.
Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do Przedszkola nr 1, ul. Sikorskiego 4, 16-100 Sokółka.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.02.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Kościuszki 1
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Sokółka
Plac Kościuszki 1
Sokółka 16-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się