Zakup i dostawa dwóch nawozów NPK

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa dwóch nawozów NPK, wskazanych we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1 i 1A do SIWZ.
Kod CPV: 24440000-0

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 1, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz NPK lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

• Oznaczenie części zamówienia: Zadanie 2, cpv: 24440000-0

Krótki opis części zamówienia:
Nawóz NPK lub równoważny

Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Podano w rozdziale III

Inne informacje dotyczące części zamówienia:

Nr Zadania Nazwa Opis Jednostka miary Ilość
1. Nawóz NPK lub równoważny Azot (N) całkowity 7%
Azot (N) amonowy także 7%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie 20%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 18,5%
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 30%
Trójtlenek siarki (SO3) całkowity, w tym 5% trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie 7,5%
Bor (B) całkowity 0,05%
Mangan (Mn) całkowity 0,1% nawóz granulowany, niezbrylony Tony 24
2. Nawóz NPK lub równoważny azot (N) całkowity 7%
azot (N) amonowy także 7 %
pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu a także wodzie 20%
pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie 18,5%
tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie 30%
trójtlenek siarki (SO3) całkowity, w tym 5 % trójtlenku siarki (SO3) rozpuszczalnego w wodzie 7,5%
bor (B) całkowity 0,02%
cynk (Zn) całkowity 0,1% Tony 24
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych, tj. produktów innych niż opisane powyżej z zastrzeżeniem, by ich parametry jakościowe i cechy (określone w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji sprawozdaniu z badań lub ateście, karcie technologicznej, certyfikacie WE lub etykiecie z deklaracją WE, COA, karcie charakterystyki lub innych dokumentach) były co najmniej takie same, jak parametry i cechy produktów opisanych powyżej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2020 | 08:00


» Lokalizacja

Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej
Żelazna 43
Dębowa Góra 96-116
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się