Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Bircza w 2020 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Bircza w 2020 r. wykonywane w ośrodku hodowli zwierzyny administrowanym przez Nadleśnictwo Bircza – w obwodach łowieckich nr 178 pk i 160 pk.
2. Zakres usług obejmuje m.in.:
 poszukiwanie postrzałków
 prace ręczne i mechaniczne związane z gospodarką łowiecką
 wykonanie lizawek słupowych z osiki
 remont lizawek słupowych
 wykonanie prowizorki wolnostojącej
 remonty bieżące ambon
 uporządkowanie magazyno – paśników
 rozbiórka starej ambony myśliwskiej
 wykonanie grodzeń elektrycznych
 obkaszanie grodzeń elektrycznych
 dozór i utrzymanie w sprawności ogrodzeń elektrycznych
 demontaż ogrodzeń elektrycznych
 wywożenie karmy i soli dla zwierzyny
 preparacja trofeum i ściągnięcie skóry jelenia, sarny, dzika
 prace związane ze zwierzyną padłą.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie niezależne części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części przedstawia załącznik nr 2a i 2b do SIWZ (formularz cenowy oferty).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja

Stara Bircza 99
Bircza 37-740
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Bircza
Stara Bircza 99
Bircza 37-740
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się