Pompa hydrauliczna

» Opis zapytania

W załączeniu:
1) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU),
2) Klauzula informacyjna (RODO).
Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU.
Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.


Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe otwarte
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Podstawa prawna: Regulamin logistyczny
Kategoria zakupowa / grupa materiałowa zamawiającego: Części zamienne maszyn torowych
Termin wszczęcia: 2020-01-17

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny, urządzenia i części zamienne

» Dane nabywcy

IM Dział zamówień i gospodarki materiał
PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Maszyn Torowych w Krakowie
31-987 Kraków Kraków ul.Spławy 2a
fax: brak danych


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się