Wykonanie składu tekstu części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XII i druku tej publikacji w postaci trzytomowych książek oraz wykonanie wersji elektronicznej ww. publikacji utrwalonej na nośnikach typu pendrive, wraz z dostawą całego nakładu książek i nośników

» Opis zapytania

Zamówienie obejmuje wykonanie składu tekstu części podstawowej Farmakopei Polskiej wydanie XII i druku tej publikacji w liczbie 2500 trzytomowych książek oraz wykonanie wersji elektronicznej ww. publikacji utrwalonej na 1400 nośnikach typu pendrive, wraz z dostawą całego nakładu książek i nośników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i termin jego wykonania (do 30 listopada 2020 r.) w tym także harmonogram realizacji, zamieszczono w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY (załącznik nr 5 do SIWZ)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Jerozolimskie 181 C
Warszawa 02-222
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Książki, czasopisma, publikacje edukacyjne

» Dane nabywcy

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C
Warszawa 02-222
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się