W dobrym zdrowiu - dobry Pracownik. Poprawa warunków pracy personelu Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim - szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu ruchu

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu ruchu”. Minimalny program szkolenia obejmować musi:
a) Rozpoznanie pierwszych objawy chorób narządu ruchu i samodzielnego, bezpiecznego im przeciwdziałania;
b) Zasady ergonomii i ekonomii wykonywania obowiązków zawodowych dla personelu obsługi technicznej;
c) charakterystyka najczęściej występujących chorób narządu ruchu;
d) dyskopatia odcinka szyjnego i lędźwiowego, przeciążenia w obrębie stawów barkowych, biodrowych oraz kolanowych.
e) Zwiększone napięcie mięśniowe i sztywność mięśni.
2) Szkolenie zawierać będzie część teoretyczną i praktyczną. Szkolenie ma na celu minimalizację ryzyka występowania urazów układu mięśniowo-szkieletowego u personelu objętego projektem. Efektem szkolenia ma być zmniejszenie absencji chorobowej personelu. Szkolenie skierowane jest do maksymalnie 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę na min. 0,5 etatu w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim (pracownicy działu gospodarczego).
3) Szkolenie ma służyć zachowaniu a nawet poprawie zdrowia i umiejętności starzejących się pracowników, polepszeniu warunków ich pracy. Szkolenie winno łączyć się ze stworzeniem możliwości stosowania zdobytych umiejętności i w ten sposób utrwalania ich (poprzez wyznaczenie różnych zadań praktycznych uczestnikom szkolenia).
4) Zakłada się 2 edycje szkolenia w grupach 3-4 osobowych w wymiarze 8 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna – 45 minut) x 1 dzień szkoleniowy obejmujący trzy piętnastominutowe przerwy kawowe. Szkolenia będą mogły odbywać się w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych – maksymalnie jedno szkolenie dziennie. Ostateczne terminy każdego ze szkoleń zostaną ustalone z wybranym Wykonawcą po zawarciu umowy, przy czym godziny i terminy szkoleń mają być dopasowane do potrzeb uczestników projektu uwzględniając grafik pracy oraz w sposób zapewniający ciągłość pracy jednostki.
5) Ponadto zakres usługi obejmuje poczęstunek dla uczestników tj. kawę sypaną, kawę rozpuszczalną, kawę 3 w 1), herbatę (minimum 5 smaków herbat w tym herbata owocowa), dodatki (cukier, mleko, cytryna), owoce, butelkowana woda mineralna (gazowa i niegazowana o pojemności 0,30 l – min. 3 szt./uczestnik, soki na każdy dzień szkoleniowy (nie z koncentratu) – min. 0,5l/uczestnik, urozmaicone kanapki (3 szt. /uczestnik/przerwa) oraz ciastka (3 szt./uczestnik/przerwa) i ciasta (2 szt./uczestnik/przerwa), gorący posiłek np. zupa typu bogracz bueof stroganow lub placek po węgiersku (w op. jednorazowym cateringowym), kawa oraz wrzątek mają być również dostępne przez cały czas trwania szkolenia w termosach (minimum 2 termosy dla kawy i 2 termosy dla herbaty). Serwis gastronomiczny obejmuje przygotowanie poczęstunku, obsługę kelnerską, nakrycie stołów/obrusy, zastawę „porcelanową” i szklaną, sztućce oraz sprzątanie. Miejsce wydawania posiłków zostanie ustalone między Stronami tzw. Strefa przeznaczona do wydawania posiłków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2020 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Bracka 13
Wodzisław Śląski 44-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
ul. Bracka 13
Wodzisław Śląski 44-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się