Dostawa I montaż drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych, oszklonych.

» Opis zapytania

Nazwa: Drzwi przeciwpożarowe oszklone
Opis:
Ilość: 9 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
W imieniu Centrum Usług Logistycznych Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Jawor" w Polańczyku informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców na dostawę wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP i ma na celu uzyskanie ofert na dostawę i montaż 9 szt drzwi wewnętrznych, oszklonych, przeciwpożarowych (szczegółowa specyfikacja w załączniku)

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Zamawiający wymaga:
1. Termin dostawy i montażu - 30 dni roboczych liczonych od daty otrzymania Zamówienia.
2. Sposób dostawy i montażu - na koszt Dostawcy
3. Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT
4. Sposób płatności - przelew
5. Zamawiający zastrzega sobie:
a/możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert.
6. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT NA ZAMIENNIKI/PRODUKTY RÓWNOWAŻNE


Dane do faktury:
Centrum Usług Logistycznych
ul Słoneczna 37
00-789 Warszawa
NIP 701 027 09 11


Miejsce dostawy i montażu:
Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy "Jawor"
ul Zdrojowa 21
38-610 Polańczyk


W razie dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z opisem produktu (opis pozycji), Dostawca dokona na własny koszt wymiany zareklamowanej partii towaru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.
Dodatkowe pytania proszę kierować od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00: Marek Małecki , tel. 601 249 761, marek.malecki@cul.com.pl
W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Centrum Usług Logistycznych


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się