Dostawa elementów infrastruktury IT (nr postępowania PZP1-25-7/2020)

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Zgodnie z treścią Ogłoszenia o przetargu)
Tajemnica przedsiębiorstwa (Jeśli dotyczy)

Opis i specyfikacja:


Przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia o przetargu, które znajduje się w załączeniu.
Integralną część niniejszego ogłoszenia o przetargu stanowią 2 pliki:
1) Ogłoszenie o przetargu;
2) Załączniki 1-3 do Ogłoszenia o przetargu - wersja edytowalna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2020 | 17:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Przewozy Regionalne


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się