Powrót

Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych do samochodów, maszyn i urządzeń: ZADANIE NR 1 - eksploatowanych przez PZD w Piszu; ZADANIE NR 2 - eksploatowanych przez PZD w Piszu – OD Nr 2 w Orzyszu.

» Opis zapytania

Zamówieniem objęta jest sukcesywna dostawa: ZADANIE Nr 1 - oleju napędowego ON /B7/ w ilości 40 650 l i benzyny bezołowiowej Pb 95 /E5/ w ilości 1 850 l; 2) ZADANIE Nr 2 - oleju napędowego ON /B7/ w ilości 7 100 l i benzyny bezołowiowej Pb 95 /E5/ w ilości 1 000 lw. Wskazane ilości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy i mogą ulec zmniejszeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi. Przesunięcia mogą być dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe pozycji asortymentowych oraz w ramach ogólnej wartości umowy. Zakupy paliw będą realizowane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09-10-2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) oraz być zgodne z normą: PN-EN 228+A1:2017-06–dla benzyn bezołowiowych i PN-EN 590+A1:2017-06–dla oleju napędowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

12-200 Pisz


» Kategoria asortymentowa

Brak sprecyzowanej kategorii

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu
ul. Czerniewskiego 6
12-200 Pisz
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się