Zapytanie poniżej progu - przegląd techniczny lamp operacyjnych i kolumn medycznych wg załączonej tabeli

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Do faktury załącznik - raport serwisowy z przeprowadzonych czynności serwisowych
)
Wykonanie usługi (W siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Kierownik Bloku Operacyjnego; usługa zakończona wpisem do paszportu technicznego i raportem serwisowym z przeprowadzonych czynności serwisowych)
Termin wykonania (Do 31 stycznia 2020)
Ważność przeglądu (Wg instrukcji używania wyrobu oraz zaleceń producenta)
Wymogi formalne - oświadczenie (Skan oświadczenia zgodnie z załącznikiem)

Opis i specyfikacja:

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto zwracam się z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na asortyment wg formularza. Parametry przedmiotu zamówienia określono w jego opisie, bądź załącznikach. Zamawiający zamierza złożyć zamówienie u wykonawcy oferującego najniższą cenę, jednocześnie zastrzega:
1) możliwość unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny
2) możliwość zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert
3) możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
4) możliwość swobodnego wyboru oferty.
5) możliwość wezwania oferenta o udostępnienie darmowych próbek oferowanego towaru

W przypadku pytań:

związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się