Kursy podnoszące jakość procesu kształcenia dorosłych z podziałem na zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są kursy zawodowe mające na celu uzyskanie uprawnień zwiększających kwalifikacje zawodowe i poszerzające możliwości uzyskania lepszej pracy przez uczestników kursów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ oraz Istotnych Postanowieniach umowy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 zadań, których zakres prac obejmuje:
1) W zakresie zadania nr 1 pn.: „Kurs operatora wózków widłowych”:
a) przeprowadzenie kursu:
-przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 65 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.);
-przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób;
-miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Opatówku;
b) pierwszy egzamin zewnętrzny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie).
2) W zakresie zadania nr 2 pn.: „Kurs obsługi kombajnu zbożowego”:
a) przeprowadzenie kursu:
-przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 55 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.);
-przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób;
-miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Opatówku;
3) W zakresie zadania nr 3 pn.: „Kurs spawacza MAG”:
a) przeprowadzenie kursu:
- przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi
150 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.);
- przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób;
- miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku;

b) pierwszy egzamin zewnętrzny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie).
4) W zakresie zadania nr 4 pn.: „ Kurs obsługi ładowarki czołowej”:
c) przeprowadzenie kursu:
- przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi
40 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.);
- przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób;
- miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku;

d) pierwszy egzamin zewnętrzny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie).
5) W zakresie zadania nr 5 pn.: „Kurs prawa jazdy kategorii C”:
a) przeprowadzenie kursu:
-przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 50 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.);
-przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób;
-miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Opatówku/ jazdy próbne w promieniu 50 km od Zespołu Szkół;

b) pierwszy egzamin zewnętrzny – teoretyczny i praktyczny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie).
6) W zakresie zadania nr 6 pn.: „Kurs prawa jazdy kategorii C+E”:
a) przeprowadzenie kursu:
-przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 45 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.);
-przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób;
-miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Opatówku/ jazdy próbne w promieniu 50 km od Zespołu Szkół;

b) pierwszy egzamin zewnętrzny – teoretyczny i praktyczny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie).
7) W zakresie zadania nr 7 pn.: „Kurs klasyfikacji na przewóz rzeczy”:
a) przeprowadzenie kursu:
-przewidywana ilość godzin zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 140 h dla jednego uczestnika (1 h – 60 min.);
-przewidywana liczba uczestników zajęć wynosi łącznie: 10 osób;
-miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka
w Opatówku/ jazdy próbne w promieniu 50 km od Zespołu Szkół;

b) pierwszy egzamin zewnętrzny – teoretyczny (ustalenie terminu egzaminu zewnętrznego wraz dopełnieniem wszystkich formalności związanych
ze zgłoszeniem kursanta do egzaminu oraz jego opłacenie).
2. Kod opisujący przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV:
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego,
80212000-3 - Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Plac Św. Józefa 5
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Kaliski
Plac Św. Józefa 5
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się