„Obsługa techniczna na terenie Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o, na okres 12 miesięcy”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia stanowi:
Usługa 24 godzina 7 dni w tygodniu obejmująca niedziele i święta – zakres:
l. Świadczenie usług obsługi :
- rozdzielni SN, NN i dwóch transformatorów
- zespołu akumulatorów zasilania awaryjnego
2. Utrzymanie w gotowości ruchowej agregatu prądotwórczego typ Wola
3.Bieżąca naprawa i konserwacja urządzeń instalacji elektrycznej w tym sygnalizacji przywoławczej.
4.Obsługa kotłowni olejowo-gazowej wraz z hydrofornią.
5.Zapewnienie funkcjonowania sieci elektrycznej w tym oświetlenia terenu szpitala zewnątrz i wewnątrz budynków.
6.Wykonywanie pomiarów ochrony izolacji instalacji elektrycznej , uziomów ,stołów operacyjnych
oraz instalacji odgromowej ( w terminie do 01.04.2020 r) oraz pozostałego sprzętu podlegającemu badaniom
7.Zapewnienie niezbędnego sprzętu dielektrycznego.
8.Konserwacja i rozbudowa sieci komputerowej wewnętrznej 62 komputery dwa serwery w
porozumieniu z działem informatycznym.. Czyszczenie komputerów pod nadzorem działu informatycznego.
9.Doraźne usuwanie awarii sprzętu szpitalnego.
l0.Obsługa i konserwacja instalacji sprężonego powietrza oraz próżni .
11.Obsługa stacji uzdatniania wody.
12.Wykonywanie na obiekcie prac malarsko budowlanych ( malowanie sal i innych powierzchni)
13.Wykonywanie prac remontowo-budowlanych w obiektach szpitala
14.Wykonywanie innych prac związanych z obsługą techniczną szpitala a nie ujętych w opisie
15.Całodobowa obsługa tlenowni.
16. Informowanie Apteki o konieczności zamawianie tlenu ,podtlenku azotu ,rozładunek pełnych i załadunek pustych butli.
17. Nadzór nad stanem technicznym magazynu odpadów medycznych, wydawanie odpadów.
18.Obsługa instalacji wodnokanalizacyjnej, konserwacja, naprawa, udrażnianie.
19.Bieżąca konserwacja dachów krytych papą na budynkach szpitalnych.
20.Naprawy ślusarskie i stolarskie w obiektach szpitala.
21.Wykonywanie napraw sprzętu medycznego, nie wymagającego specjalnych uprawnień w
porozumieniu z działem aparatury medycznej.
22.Wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne narzędzia wymagane przy świadczeniu
usługi.
23.Wykonawca zapewni minimum stałego 1 osobowego stanu w godzinach od 7:00 do 15:00 od
poniedziałku do piątku dla obsługi bieżącej. W przypadku prac wymagających ustawowo obecności większej ilości pracowników ( np. prace elektryczne) zwiększonego składu osobowego. W pozostałym czasie oraz dni wolne od pracy co najmniej l dyżurującej osoby ( minimalny czas dojazdu do obiektu szpitala od telefonicznego zgłoszenia: 15 minut). Zamawiający wymaga od Wykonawcy zgłaszania w każdy piątek osoby która będzie dyżurowała w tygodniu następnym - informację tą należy pisemnie przedłożyć w dziale Zamówień Publicznych oraz dostarczyć na Izbę Przyjęć.
24. Każde rozpoczęcie i zakończenie zleconej pracy należy zatwierdzić przez Zastępcę Dyrektora Szpitala w przypadku jego nieobecności przez Kierownika Działu Zamówień Publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Szpitalna 2
Pyskowice 44-120
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 2
Pyskowice 44-120
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się