Stała kontrola i okresowa konserwacja sprzętu kuchennego w Szkole Policji w Pile

» Opis zapytania

Nazwa: Stała kontrola i okresowa konserwacja sprzętu kuchennego w Szkole Policji w Pile
Opis:
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Usługodawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w
niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za
złożoną ofertę. Jeżeli realizowana usługa będzie niezgodna z zawarta
umową i złożoną przez Usługodawcę ofertą, Usługobiorca odstąpi od
realizacji zawartej umowy, stosując kary umowne określone w załączniku
do postępowania - Wzór umowy. Przeprowadzone postępowanie nie
musi zakończyć się wyborem Usługodawcy. Usługobiorca opublikuje za
pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informację o wyniku.
Usługobiorca wymaga zawarcia umowy w przedmiotowej sprawie.
Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania jest zawarty w załącznikach do postępowania - Opis przedmiotu zamówienia, Wzór umowy i Wykaz sprzętu.

Warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu jest załączenie wypełnionego Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2020 | 09:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Szkoła Policji w Pile


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się