Konserwacja , bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci wod-kan i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2020 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: konserwacji , bieżących naprawach i usuwaniu awarii sieci wod-kan i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2020 roku.
Zamówienie podzielono na dwa zadania :

1.1 Zadanie 1 –polegające na konserwacji , bieżących naprawach i usuwaniu awarii sieci wodociągowej i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dywity w 2020 roku.
Zakres zadania 1 obejmuje prace polegające na :

- bieżącym utrzymaniu sieci wodociągowych w należytym stanie technicznym ,
- naprawie , wymianie uszkodzonych odcinków sieci,
- wymianie uszkodzonej armatury ( np. zasuw, hydrantów, zaworów , studni ) oraz innych elementów składowych sieci niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania.
- usuwaniu awarii sieci wodociągowej,
- usuwaniu awarii urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SUW),
- wykonywanie wcinki w siec wodociągową,
- przyjmowaniu zgłoszeń o awariach na sieci wodociągowej w ramach całodobowego dyżuru pogotowia technicznego . Czynności pogotowia technicznego wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i w siedzibie Wykonawcy . Wykonawca poda w ofercie minimum 1 numer telefonu miejscowego , stacjonarnego oraz dodatkowo minimum 1 numer telefonu komórkowego , na które zgłaszane będą awarie.
Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej –166,6 km, długość przyłączy wodociągowych 58,3 km.

1.2 Zadanie 2 – polegające na konserwacji , bieżących naprawach i usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnej oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w 2020 roku.

Zakres zadania 2 obejmuje prace polegające na :

- bieżącym utrzymaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w należytym stanie technicznym ,
- naprawie , wymianie uszkodzonych odcinków sieci,
- wymianie uszkodzonej armatury ( np. zasuw, zaworów , studni ) oraz innych elementów składowych sieci niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania.
- usuwaniu awarii sieci kanalizacyjnej .
- usuwaniu awarii urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków ( przepompownie),
- usuwanie awarii przepompowni sieciowych i przepompowni przydomowych tj: wyjęcie niedziałającej pompy, zamontowanie pompy sprawnej, naprawa pompy). Gmina Dywity dysponuje 2 szt. pomp Flygt i 3 szt. pomp E-One. Uszkodzoną pompę Wykonawca naprawia, po wcześniejszym przedstawieniu kalkulacji naprawy pompy w celu zadecydowania przez Zamawiającego czy naprawa jest opłacalna, lub kupuje na to miejsce nową pompę. Naprawy lub zakup nowych pomp należy przeprowadzać w taki sposób, aby Zamawiający na bieżąco dysponował 2 pompami Flygt i trzema pompami E-One,
- wykonywanie wcinki w siec kanalizacyjną,
- przyjmowaniu zgłoszeń o awariach na sieci kanalizacyjnej w ramach całodobowego dyżuru pogotowia technicznego . Czynności pogotowia technicznego wykonywane będą przez pracowników Wykonawcy i w siedzibie Wykonawcy . Wykonawca poda w ofercie minimum 1 numer telefonu miejscowego , stacjonarnego oraz dodatkowo minimum 1 numer telefonu komórkowego , na które zgłaszane będą awarie.
Długość sieci kanalizacyjnej – 58,5 km , długość przykanalików 21,4 km . Długość sieci kanalizacyjnych obsługujących gminne oczyszczalnie ścieków - 10,27 km, długość przykanalików - 0,9 km


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Olsztyńska 32
Dywity 11-001
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Gmina Dywity
ul. Olsztyńska 32
Dywity 11-001
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się