Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Miasta Bielsko-Biała, biorących udział w projekcie pn.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej” (z podziałem na 14 części zamówienia).

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z przedszkoli publicznych znajdujących się na terenie Miasta Bielsko-Biała, biorących udział w projekcie pn.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej”.
2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu pn.: „Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej” (Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –RIT).
3. Szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych a tym samym podlega zwolnieniu z podatku VAT.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający podzielił zamówienie na 14 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedną lub więcej części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Akademii Umiejętności 1a
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Miasto Bielsko-Biała Miejski Zarząd Oświaty
Akademii Umiejętności 1a
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się