Zakup dotyczący usługi prenumeraty on-line dziennika Gazety Wyborczej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w okresie 01.02 - 31.12.2020 r.

» Opis zapytania

Nazwa: Zakup prenumeraty cyfrowej dziennika Gazety Wyborczej
Opis: - okres obowiązywania prenumeraty od 1.02 – 31.12.2020 r.
- dostęp dla max.10 użytkowników
Ilość: 10 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Warunki płatności (przelew 14 dni, od daty wystawienia prawidłowo sporządzonej faktury VAT, proszę potwierdzić)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

1. Zamówienia
realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy
Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.

2.
KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż
za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. KWP w Poznaniu
wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w
postępowaniu kryteriami wyboru ofert.

4. Pełna specyfikacja
zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie
konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę
godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za
złożoną ofertę.
5. Płatność - jednorazowa, przelew z odroczonym
terminem płatności 14
dni od daty wystawienia prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
6. W
przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na
platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania
zwrotu na koszt Dostawcy/Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega,
że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem
Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu
nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
8.
Osoby związane z realizacją zamówienia są zatrudnione na umowę o
pracę.Warunkiem
złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich
akceptacją. Akceptując powyższe warunki Oferent wyrażą zgodę na
jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich
przestrzegania. Jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wyraża zgody na
powyższe warunki - proszę nie składać oferty.
Osoby
do kontaktu:

Eliza
Borak (specyfikacja
i rozliczenie zamówienia) tel. 61 84 128
46.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2020 | 10:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się