Dodatkowe uprawnienia nauczycieli w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe obejmujące zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie i Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. 3 Maja 1
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Powiat Oławski
ul. 3 Maja 1
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się