1/ZP/2020/S Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia „Data Mining – metody predykcyjne w Statistice” w ramach projektu pn. „STUDENT’S POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00PZ3/18, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z302/18-00 z dnia 27.12.2018r.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Uniwersytet Łódzki


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się