Zakup UPS-ów Ever DUO II Pro 1000

» Opis zapytania

Nazwa: UPS Ever DUO II Pro 1000
Opis:
Ilość: 25 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (7 dni od daty zamówienia)
Gwarancja (Min. 24 miesiące)

Opis i specyfikacja:

Przedmiotem postępowania jest zakup UPS Ever DUO II Pro 1000 w ilości 25 sztuk.


Warunki postępowania:
1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.
2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.
4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
5. Płatność - przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT.
6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający nie dokona jego odbioru.
7. Wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, nieużywany, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
9. Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty zamówienia.
10. Wykonawca udzieli na oferowany towar min. 24 miesiące gwarancji.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia lub zwiększenia ilości zamawianych sztuk w ramach posiadanych środków finansowych.
12. Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje.
13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Zapytania co do procedury zakupu: Paweł Piwiński, KWP w Poznaniu, tel. 061 84 141 30

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się