Masa asfaltowa

» Opis zapytania

Nazwa: Masa asfaltowa
Opis: Uziarnienie 0-8 mm, masa musi być przeznaczona do pracy w temperaturze od - 30° do + 40°, pakowana w workach 20 kg lub 25 kg
Ilość: 2 [tona]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin dostawy (Proszę określić)

Opis i specyfikacja:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na dostawę masy asfaltowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty. Postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się