Śruta rzepakowa

» Opis zapytania

Śruta rzepakowa
Wielkość zamówienia: 100 ton, loco magazyn Zamawiającego
Oferty częściowe: 2 x 50 ton
Śruta rzepakowa winna spełniać n/w parametry.
Parametry fizyko-chemiczne:
• wilgotność maksimum 12,0%
• zawartość białka surowego minimum 34,0%
• zawartość tłuszczu surowego minimum 1,0%
• zawartość włókna surowego maksimum 13,0%

Parametry jakościowe:
• badanie obecności Salmonelli nieobecna w 25 g
Powyższe normy powinny być potwierdzone certyfikatem jakości wystawionym
przez laboratorium posiadające akredytację.
Zamawiający wymaga, aby komponenty białkowe, jakim jest śruta sojowa, charakteryzowały się
niskim poziomem skażenia beztlenowymi laseczkami przetrwalnikującymi. Wynik badania
potwierdzający obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących w 0,0001 g, które zostanie
zlecone przez Zamawiającego będzie skutkował zwrotem zakupionej partii towaru na koszt
Sprzedającego.
Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem podatku rolnego, a zakupiony towar przeznaczony jest do
produkcji pasz na potrzeby własne .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Mielżyńskich 14
Pawłowice 64-122
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14
Pawłowice 64-122
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się