Przeprowadzenie kursów (SEP, wózki, Audatex) dla uczestników projektu pn.: „Kształcimy umiejętności praktyczne”

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn.: „Kształcimy umiejętności praktyczne” realizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 (słownie: trzy) części:
Część nr 1 - Uprawnienia SEP w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do napięcia do 1kV
W szkoleniu uczestniczyć będzie 24 uczniów. Osoby te przygotowywać się będą do zdobycia uprawnień SEP w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do napięcia 1kV. Szkolenie zakończone egzaminem umożliwiającym uzyskanie tych uprawnień - koszt egzaminu ponosi Wykonawca. Minimalna liczba godzin na jednego uczestnika szkolenia to 30 godzin dydaktycznych. Szkolenie realizowane w pomieszczeniach Zamawiającego. Wyposażenie w czasie szkolenia i pomoce dydaktyczne zapewnia Wykonawca.
Część nr 2 - Kurs operatorów wózków jezdniowych
W szkoleniu uczestniczyć będzie 30 uczniów. Osoby te przygotowywać się będą do zdobycia uprawnień na operatora wózków jezdniowych. Szkolenie zakończone egzaminem umożliwiającym uzyskanie tych uprawnień - koszt egzaminu ponosi Wykonawca. Ilość godzin szkolenia na jednego uczestnika - minimum: 48 godzin dydaktycznych w tym minimum 20 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie realizowane w pomieszczeniach i na placu Zamawiającego. Wyposażenie w czasie szkolenia i pomoce dydaktyczne zapewnia Wykonawca.
Część nr 3 – Obsługa systemu Audatex
W szkoleniu uczestniczyć będzie 2 nauczycieli Zamawiającego. Osoby te zdobędą umiejętności z zakresu obsługi systemu Audatex oraz użytkowania tego systemu. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności służące wspieraniu procesu likwidacji szkód oraz wykorzystaniu tego narzędzia w warsztacie samochodowym. Minimalna liczba godzin szkolenia na każdego uczestnika to 16 godzin dydaktycznych. Szkolenie realizowane w pomieszczeniach Wykonawcy. Wyposażenie w czasie szkolenia i pomoce dydaktyczne zapewnia Wykonawca.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Przykoszarowa 22
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
ul. Przykoszarowa 22
Łomża 18-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się