POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO STACJONARNEGO DLA JW. 4408 W SULECHOWIE ORAZ KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO STACJONARNEGO, UZUPEŁNIAJĄCEGO I DOSKONALĄCEGO DLA JW. 1517 W CZERWIEŃSKU ZGODNIE Z WYMOGAMI STANAG 6001/EDYCJA 2009, SPRAWA NR 29/ZO/2019.

» Opis zapytania

Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części.
CZĘŚĆ 1 – Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 1180 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) podczas dwóch semestrów, w formie dwóch edycji kursów stacjonarnych poziomu podstawowego pierwszego stopnia.

Semestr I
Kurs stacjonarny:
a) 1 grupa w wymiarze 590 godz. lekcyjnych kursu stacjonarnego poziomu podstawowego ( Iº) w terminie 10.02.2020 r. – 03.07.2020 r.
b) miejsce szkolenia – Sulechów, w oparciu o bazę szkoleniową JW. 4408

Semestr II

Kurs stacjonarny:

a) 1 grupa w wymiarze 590 godz. lekcyjnych kursu stacjonarnego poziomu podstawowego ( Iº) w terminie 01.09.2020 r. – 29.01.2021 r.
b) miejsce szkolenia – Sulechów, w oparciu o bazę szkoleniową JW. 4408.

CZĘŚĆ 2 – Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 600 godzin dydaktycznych (lekcyjnych) podczas dwóch semestrów kurs doskonalącego stacjonarnego w formie jednej edycji, oraz dwóch edycji kursów wyrównawczych poziomu podstawowego pierwszego stopnia, i jednej edycji kursu uzupełniającego poziomu drugiego.

Semestr I
1. Kurs wyrównawczy:
a) 1 grupa w wymiarze 240 godz. lekcyjnych kursu uzupełniającego poziomu podstawowego ( Iº) w terminie 19.02.2020r. – 21.04.2020r.

Semestr II

2. Kurs wyrównawczy:
a) 1 grupa w wymiarze 240 godz. lekcyjnych kursu wyrównawczego poziomu drugiego (IIº) w terminie 01.09.2020r. – 27.10.2020r.
b) 1 grupa w wymiarze 120 godz. lekcyjnych kursu doskonalącego poziomu drugiego (IIº) w terminie 09.11.2020r. – 04.12.2020r.
c) miejsce szkolenia – prowadzenie kursów na terenie Zielonej Góry w oparciu o bazę szkoleniową firmy szkolącej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Szkolenia

» Dane nabywcy

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się