Zapytanie poniżej progu - dostawa certyfikowanego obuwia medycznego z podeszwą antypoślizgową (100 par)

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
)
Dostawa (Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy
)
Termin dostawy (14 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić.)
Gwarancja (min. 12 miesięcy)

Opis i specyfikacja:

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto zwracam się z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na asortyment wg formularza. Parametry przedmiotu zamówienia określono w jego opisie, bądź załącznikach. Składając ofertę ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdza, że dostarczane materiały są fabrycznie nowe oraz spełniają parametry określone w treści zapytania. Zamawiający zamierza złożyć zamówienie u wykonawcy oferującego najniższą cenę, jednocześnie zastrzega:
1) możliwość unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny
2) możliwość zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert
3) możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
4) możliwość swobodnego wyboru oferty.
5) możliwość wezwania oferenta o udostępnienie darmowych próbek oferowanego towaru

W przypadku pytań:

związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2020 | 09:30


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się