Realizacja usługi w zakresie utrzymania drzewostanu na terenach gminy miejskiej Żory w 2020 r. - etap II

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie utrzymania drzewostanu na terenach gminy miejskiej Żory – etap II tj. usługa obejmuje w szczególności utrzymanie drzewostanu na cmentarzach, placach zabaw, psich wybiegach, w parkach (w tym Park Cegielnia), pasach drogowych dróg publicznych, w tym:

a) wycinkę drzew,
b) usuwanie drzew stanowiących złomy i wywroty,
c) cięcie i formowanie pielęgnacyjne, redukcyjne i korekcyjne koron drzew,
d) nowe nasadzenia drzew lub krzewów wraz z dostawą materiału roślinnego,
e) palikowanie drzew,
f) zakładanie odciągów drzew,
g) przesadzanie drzew,
h) frezowanie i karczowanie pni po usuniętych wcześniej drzewach.

Przedmiotowe postępowanie nie obejmuje:
- prac związanych z pielęgnacją pomników przyrody oraz wykonywanych w obszarze starodrzewia, gdzie wykonywanie prac wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień.

- utrzymania drzewostanu rosnącego na terenach zieleni nieurządzonej, alei, traktów, ścieżek pieszo-rowerowych, miejskich ogrodów działkowych, zieleni towarzyszącej drogom (poza pasem drogowym) - prace te są przedmiotem odrębnego postępowania (etapem I zamówienia).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 13:00


» Lokalizacja

Al. Wojska Polskiego 25
Żory 44-240
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Żory
Al. Wojska Polskiego 25
Żory 44-240
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się