Dostawa samojezdnej zamiatarki kompaktowej dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi ciągników i sprzętu. Wykonawca, który nie jest producentem, winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta i posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Dostarczony sprzęt w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W przypadku serwisowania w punkcie serwisowym wykonawcy, wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Dąbrówki 44
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o.
ul. Dąbrówki 44
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się