Świadczenie usług w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników, dezynsekcji i deratyzacji w budynku Sekcji Żywnościowej oraz terenu wokół tego obiektu należącego do Szkoły Policji w Pile

» Opis zapytania

Nazwa: Świadczenie usług w zakresie monitorowania i zwalczania szkodników, dezynsekcji i deratyzacji w budynku Sekcji Żywnościowej oraz terenu wokół tego obiektu należącego do Szkoły Policji w Pile
Opis: Cenę należy podać za realizację całej usługi.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 21 dni, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (określony w załączniku - Wzór umowy, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Usługodawca składając ofertę godzi się na warunki zawarte w niniejszym zapytaniu i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Jeżeli realizowana usługa będzie niezgodna z zawarta umową i złożoną przez Usługodawcę ofertą, Usługobiorca odstąpi od realizacji zawartej umowy, stosując kary umowne określone w załączniku do postępowania - Wzór umowy. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Usługodawcy. Usługobiorca opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informację o wyniku.
Usługobiorca wymaga zawarcia umowy w przedmiotowej sprawie.
Szczegółowy opis usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania jest zawarty w załączniku do postępowania - Wzór umowy.

Warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu jest załączenie wypełnionego Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2020 | 08:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Usługi eksploatacji budynków

» Dane nabywcy

Szkoła Policji w Pile


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się