Dostawa autorskich programów do nauczania kompetencji kluczowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Miedźno w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa autorskich programów do nauczania kompetencji kluczowych dla uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Miedźno w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest:
a) szczegółowym opise przedmiotu zamówienia – stanowiącym dodatek nr 7 do SIWZ oraz
b) we wzorze umowy - stanowiącym dodatek nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Ułańska 25
Miedźno 42-120
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Materiały i sprzęt edukacyjny

» Dane nabywcy

Gmina Miedźno
Ułańska 25
Miedźno 42-120
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się